Ang pinakamataas na Website sa Mundo

Maligayang pagdating sa Pinakamataas na Website sa Mundo! Ito ay 18.94 kilometro sa taas (mahigit 11.77 milya), at ikaw at tiyak na matutuwa sa pag-scroll. Kasiya-siya.

Para sa pinong detalye at teknikal, o alinman i-scroll pababa para iyong makita o gamitin ang elevator, na kung saan ay magbibigay ng bilis sa transportasyon ng libre.

Kaaya-aya. Ulitin? I-scroll pataas (kami ay maghihintay sayo), gamitin ang elevator, o pindutin ang Ctrl at Pos1.

Para sa lahat may ilang mga pinong naka imprinta. Ang website na ito ay tungkol sa Experimento sa CSS. Dahil sa kanyang natural na expirimento, meron i-ilang limitasyon sa kanyang kakayanan. Ang teknikal at ang desinyo ng site na ito ay simple:

Mga kilalang isyu

Kung ikaw ay nakahanap ng solusyon kung paano ito naayos o di kaya ay may higit na mas mataas na kung saan ang kanyang pag-format ay suportado, mag padala ng emailjens at meiert dot com. Maaring may gantimpala na ibigay.

WHWS ay prini-presenta ng web artist Jens Oliver Meiert at ng lihim na “Lumilipad Standardistas Club.” Dinesenyo: Alessandro Lettieri.